mystic_blanco_62_nosloganpx

Portfolio >

Eye Hot Pink

Length
40 – 70 cm
Bloom Size
5.5 – 6
Vaselife
12 days
SKU
TTSEYNHPMO

Roses In Full Bloom